تسنيم طب رايانه

[نسخه مخصوص چاپ ]

FORTHAPPLE.COM


زیربالشی
تاريخ خبر: جمعه، 17 بهمن 1393 ساعت: 03:22

 

 

از این وسیله برای آسایش بیمار و همچنین بیمار های بدحال که توانایی حرکت را ندارند در زیر بالش بیمار نصب و  مورد استفاده قرار می گیرد.

 hande held remote

ویژگی : 

سیم شیلد میکروفون

کنترل لامپ

کنترل تلویزیون

قابل شست و شو

ابعاد ارگونومیک

دارای گلند 

 

 

آموزش نصب:

در این سیستم از دو مدل سوکت اتصال استفاده شده است:

1 - نظامی:

شیار بر آمده زیر بالشی را با فرو رفتگی پنل منطبق کرده سپس پیچ آن را بپیچانید.

تذکر: نیاز نیست پیچ را زیاد بتابانید.(با دست و آهسته تا زمانی که محکم شود)

2 - سوکت کام:

در این مدل پس از انطباق پین ها دو پیچ کناری را با پیچگوشتی محکم کنید.