چراغ سر در

 

 

 اين وسيله به گونه ای طراحی شده است که با مصرف کم برق، دارای عمر طولانی و ساعت کارکرد بسيار بالايي باشد.

روشنایی توسط  LED با 100 هزار ساعت کارکرد.

 

 در دو نوع سیستم کاربرد دارد:

 

1. احضار پرستار

 

2. اینترکام

 

 

 

  

  مدل تک رنگ 8*8 تو کار و روکار         دو رنگ 8*8*14 توکار و روکار           سه رنگ 8*8*14 توکار و روکارCheragh.jpg
 
فارسی