شما می توانید کاتالوگ های تمامی سیستم های تولید شده توسط شرکت فنی و مهندسی تسنیم طب رایانه را برای آشنایی کامل با سیستم ها دانلود کنید.

 

1- سیستم احضار پرستار

 

2-سیستم زندان

 

3- سیستم تلفن اضطراری

 

4- سیستم اینتر کام

 

5- سیستم مدار بسته

 

6- سیستم اعلام حریق

 

7- چراغ سر در

 

8- کورنو متر اتاق عمل

 

9- ساعت مرکزی

 

10- سیستم پیجینگ

 

11- سیستم فراخوان

 
فارسی