سیستمهای پیجینگ صنعتی و بیمارستانی

بی سیم و باسیم

 

ساخت و طراحی مجموعه بلندگو برای اماکن بزرگ                                            

طراحی سیستمهای صوتی برای ساختمانهای صنعتی

امکان کنترل از چند نقطه

امکان کنترل از طریق کامپیوتر شخصی

امکان کنترل از شبکه اترنت

مونتاژ رک بر اساس نیاز کاربر

امکان اولویت بندی 

امکان نصب بلند گوهای ضد آب و آفتاب 

امکان نصب بلندگوی بی سیم با شارز خورشیدی 

 

 

 
فارسی