برخي از پروژه هاي انجام شده در زمينه هاي فوق الذكر بشرح زير ميباشد:

سيستمهــاي نرس كـال و ديا ليـز :

1) اورژانس بيمارستان قلب رجايي واقع در تهران با مكالمه
2) بيمارستان كيش با مكالمه
3) خيريه عسكريه اصفهان با مكالمه
4) كلينيك مركزي چشم در تهران واقع با مكالمه
5) كلينيك آذر واقع در تهران با مكالمه
6) بيمارستان 96 تختخوابي بناب از طريق شركت آذر يورد بدون مكالمه
7) بيمارستان 96 تختخوابي شبستراز طريق شركت هوردشت بدون مكالمه
8) بيمارستان امام حسين واقع در تهران بدون مكالمه
9) بيمارستان عسلويه بوشهر10 دستگاه 8 مداري بدون مكالمه
10) بيمارستان امام خميني قا ئم شهر
11) بيمارستان پاستورنو از نوع مزدك در دو بخش
12) بيمارستان بهشهر از نوع مزدك
13 ) كلينيك مهر عظيميه كرج بدون مكالمه
14) سيستم صوت دياليز به بيمارستان هلال احمر تهران
15) سيستم صوت دياليز به بيمارستان ميلاد
16) نرس كال بيمارستان بقيه الله از نوع مزدك در هشت بخش
17) بيمارستان آيت ا… نبوي دزفول بدون مكالمه
18) بيمارستان مراغه بدون مكالمه
19) بيمارستان جواد الائمه با مكالمه تهران
20)بيمارستان 300 تختخوابي قم دانشگاه شهيد بهشتي

سيستمهـــاي اعــلام حــريق :

1) نيرو گاه نكا سيستم آدرسيبل 8 لوپ + 18 تابلوي اطفاي فرعي سيكل تركيبي
2) دانشگاه علوم بابلسر
3) اعلام حريق و امنيتي وصوتي سيمان كرمان
4) كارخانه نير پارس
5 كارخانه اريش خودرو
6) فرودگاه خرم آباد
7) شركت كاوشيارايران
8) ساختمان بانكهاي ميدان ميوه وتره بار مركزي فاز 2
9) دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف
10) استانداري همدان
11) اداره استاندارد همدان
12) بيمه مركزي ايران
13) پست هاي برق 63 كيلو ولت مربوط به شركت مازند نيرو
14) كارخانه آنتي بيوتيك سازي ساري
15) بيمه دانا ساختمان آزادي
16)ترمينال بار استخر و سونا ي عسلويه
17)كارخانجات كرمان مو تور در بم
18)انبار هاي كرمان خودرو
19)شركت بلور نوري تازه

سيستمهـــاي اطفــا :

1) سيستم اطفاي حريق نيروگاه نكا سيكل تركيبي شامل 360 عددكپسول CO2
1) طراحي سيستم اطفا حريق اتوماتيك كارخانجات كرمان خودرو انبار تكميلي 5 واقع در بم
2) بازسازي و اصلاح سيستم اطفا حريق اتوماتيك شركت باطري سازي نور
3)طراحي سيستم اطفا حريق اتوماتيك كارخانه رادسيستم
4) طراحي سيستم اطفا حريق اتوماتيك برج مراد نياوران
5) طراحي سيستم اطفا حريق اتوماتيك مشاورين لار
6)طراحي واجرا سيستم اطفا و امنيتي كارخانه شير رامك
7) طراحي سيستم اطفا حريق اتوماتيك كارخانه كرمان خودرو انبار 6 واقع درتهران
8) طراحي واجرا سيستم اطفا حريق اتوماتيك كارخانه پارس خودرو مخلوط رنگ واقع در تهران

سيستمهـــاي صــوتي :

1) شركت ؛ساخت ايران؛
2) شركت كاوشيارايران
3) مجتمع دريا ويلا متعلق به ايرانوكيا
4) پنل هتلي هتل نارنجستان
5) شركت كرمان خودرو (25 كيلومتر كابل كشي)
6) دانشكده كشاورزي همدان
7) بيمه مركزي ايران
8) مجتمع تجاري ايرانيان
9) ايستگاه راه آهن قم
10) اداره آموزش وپرورش منطقه چهار استان تهران
11) چاپخانه بانك ملي ايران
12) سيمان كرمان
13) كارخانه نير پارس
14) نصب سيستم صوتي فرودگاه خرم آباد
15) ميوه وتره بار مركزي فاز 2
16) دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف
17)طراحي و فروش و نصب سيستم صوتي استخر و ورزشگاه عسلويه توسط شركت پاسار گاد جنوب
18)پنل بالا تختي هتل بزرگ فجر اهواز
19)پنل بالا تختي هتل بزرگ آزادي ماهشهر

سيستــم مــدار بستــه :

1) شركت سوله آذربايجان
2) دندانپزشكي مهرداد
3) شركت ايساكو
4) بيمارستان قلب شهيد رجايي فاز يك
5) شركت شفارود گيلان از نوع تمام ديجيتالي
6) نمايندگي سايپا يدك 1034
7) آمفي تئاتر سازمان تحقيقات واقع در شهريار
8) بيمارستان قلب شهيد رجايي فاز دو

نگهـداري و سرويس :

1)نگهداري و سرويس سيستم اعلام حريق شركت كاوشيار ايران
2) نگهداري و سرويس سيستم اعلام حريق شركت كرمان موتور
3) نگهداري و سرويس سيستم اعلام حريق شركت كرمان خودرو در چهار انبار
4)نگهداري سرويس سيستم اعلام حريق شركت بلور نوري تازه

ســاعت مركــزي

1) 10 دستگاه به شركت ريز بنياد جهت شركت اير تك
2) 20 دستگاه كارخانجات تهران پاورز
3) 10 ست آسايشگاه كهريزك تلفن اضطراري
1) 22 دستگاه به شركت پارس آموت جهت نصب در تونل امير كبير با تائيد وزارت راه و ترابري
2) اداره كل زندانهاي استان مركزي
3) اداره كل زندانهاي استان بوشهر

 

 

S

 

 
فارسی