کرنومتر اتاق عمل یک ساعت و سه کرنومتر-coronometer

 پریز چهار خانه اتاق عمل با سیم کروکودیل و ارت

 نگاتسکوپ یا نگاتوسکوپ جهت رویت فیلم های رادیو لوژی بکار میرود -از مشخصه های این دستگاه علاوه بر زیبایی و دوام میبایست دارای نور ملایم و ................باشد

 Wireless nurse call system

از این وسیله جهت برقراری ارتباط بین بیمار و ایستگاه پرستاری استفاده می شود.

 

 call nurseNurce call 

از اين وسيله جهت برقراری ارتباط بين بيمار و اتاق پرستاری استفاده ميشود

 Pull cord switch

از این وسیله در سرویس های بهداشتی که بیماران از آن استفاده می کنند نصب می شود که بیمار در صورت نیاز و احساس خطر نخ را می کشد.

 hande held remoteHand held remote

از این وسیله برای آسایش بیمار و همچنین بیمار های بدحال که توانایی حرکت را ندارند در زیر بالش بیمار نصب و  مورد استفاده قرار می گیرد.

 

  3color  door light

اين وسيله، در انواع 3 رنگ و 2 رنگ توليد شده و در سر در اتاق عمل قرار ميگيرد.

Intercome

 اين وسيله، ابزاری مناسب برای برقراری ارتباط در محيط هايي که دستها آلوده و يا استريليزه ميباشد، است.

 

فارسی