تلفن اضطراری خورشیدی دو شماره ای برای اولین بار در اداره بنادر ابادان نصب گردید- و بدلیل برآورد کردن خواسته های مشتری تعداد بیشتری از طرف کارفرمای محترم سفارش داده شد

 ساعت مرکزی آنالوگ و دیجیتال شامل یک ساعت مرکزی است که زمان دقیق را از gps گرفته و تا 128 ساعت فرعی را کنترل میکند.در موارد استثناعی با استفاده از ریپیتر میتواند تا 1028 ساعت را کنترل کند.ساعتهای فرعی در ابعاد 30 سانت-چهل سانت و 60 سانت می باشند -ساعتهای فرعی انالوگ و دیجیتال بوده و نوع ترکیب آن به در خواست مشتری می باشد.ارسال اطلاعات بصورت پروتکل 422 و یا بی سیم و یا تحت شبکه ازطریق ntp server امکان پذیر است

 Call Systems

مناسب برای کارخانه ها ، رستوران ها ، کافی شاپ ها و... برای دخواست نگهبان ، خدمه ، گارسون و ...

naltrexone

nalpraxone

CallTunnel tell

اين وسيله، ابزاری است مناسب جهت برقراری تماس، بدون نياز به گوشی و دهنی تلفن

 Industrial Intercom

 با استفاده از اين وسيله، تمام پنلها اين امکان را دارند که بصورت دو به دو با يکديگر گفتگو کنند و کيفيت اين ارتباط در حد مطلوبی باشد.

فارسی